Uživaj uz popuste u Beogradu

Lako pronađi popuste u omiljenim objektima

Za šta ste danas raspoloženi? Odaberite svoje omiljeno mesto i iskoristite popuste

Kako funkcioniše Belgrade PASS Sigurni popusti te čekaju kod svih naših partnera

Odaberi objekat
Pronađi svoje omiljeno mesto ili istraži neko novo i uštedi uz Belgrade PASS!
Registruj se i kupi paket
Registruj se i pokreni svoj nalog uplatom paketa koji dalje koristiš kod naših partnera
Probaj Belgrade PASS QR kod
Kod partnera traži Belgrade PASS pogodnosti, pokaži QR kod i ostvari popust