Jevrejski istorijski muzej, Kralja Petra 71

Jedini jevrejski muzej u našoj zemlji, tematski specijalizovan, a sadržajno veoma kompleksan

DETALJI

Jevrejski istorijski muzej u Beogradu  predstavlja jedinstvenu muzejsku ustanovu u Srbiji. To je jedini jevrejski muzej u našoj zemlji, tematski specijalizovan, a sadržajno veoma kompleksan. Osim muzejskog materijala, Muzej ima arhiv, čija dokumentacija i foto-dokumentacija svedoči kako o Holokaustu 1941 - 1945, u kojem su mnoge jevrejske opštine bukvalno nestale, tako i o životu i aktivnostima jevrejskih zajednica sa teritorije cele bivše Jugoslavije u periodima pre i posle Drugog svetskog rata.

JIM je sastavni deo Saveza jevrejskih opština Srbije. Osnovan je 1948. godine, i posle višegodišnjeg napornog rada na formiranju muzejskih zbirki i arhiva, razvio se u kompletnu muzejsku ustanovu sa brojnim i raznolikim aktivnostima.

Zbirke kojima JIM raspolaže su po tipu različite i uopšteno mogu se podeliti na:

  1. UMETNIČKU - likovnu zbirku,
  2. KULTURNO - ISTORIJSKU (u okviru koje posebno mesto ima tzv. Zbirka stare i retke knjige - tore, hagade, molitvenici, i druge jevrejske verske knjige),
  3. istorijsku -HOLOKAUST zbirku (logorski predmeti, žute trake i bedževi, lični predmeti žrtava nađeni u masovnim grobnicama, partizansko oružje),
  4. malu arheološku zbirku,
  5. i najvredniju JUDAIKA zbirku koja je unikatna u Srbiji i, svakako, najatraktivnija kao specifična etnološka zbirka sa elementima primenjene umetnosti (obuhvata sinagogalne obredne predmete, kućne i lične obredne predmete, amulete, bračne ugovore – ketube, odeću i nakit).

Od sedamdesetih godina XX veka do danas, JIM je priredio više od osamdeset tematski raznorodnih, umetničkih i studijskih izložbi, od kojih su pojedine privukle izrazito veliku pažnju javnosti i medija. Određen broj izložbi priređen je u sklopu kompleksnih manifestacija koje je, takođe, organizovao Muzej. Za izložbenom ni najmanje ne zaostaje izdavačka delatnost. Izložbe manjeg obima ili umetničkog karaktera praćene su odgovarajućim katalozima, dok su uz studijske izložbe objavljivane dvojezične monografije (srpski-engleski) visokih stručnih kvaliteta, koje studenti, diplomci ili stručnjaci različitih profila koriste kao literaturu u svojim studijama i istraživanjima.

JIM ima staru, ali izvanredno koncipiranu stalnu izložbenu postavku koja privlači pažnju brojnih domaćih i stranih posetilaca, pružajući sveobuhvatne informacije o istoriji, duhovnoj i materijalnoj kulturi Jevreja Srbije i celog nekadašnjeg jugoslovenskog regiona, i to u vremenskom rasponu od II veka n.e. do kraja Drugog svetskog rata.

Telefon za informacije: +381 11 26 22 634; +381 11 29 10 327

Sajt: www.jimbeograd.org

NAPOMENA: Grupne posete obavezno najaviti. Ulaz je slobodan.

Detalji o popustu

100%

Objekat danas ne radiRadno vreme

Ponedeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Sreda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00
Subota
Ne radi
Nedelja
Ne radi

Lokacije

Kralja Petra 71
Stari Grad, Beograd
Pronađi na mapi