× Loyalty kartica Istraži Pretplati se Uloguj se FAQ Kontakt

ŽELIŠ POPUSTE ŠIROM BEOGRADA?

Ovim putem potvrđujem da sam upoznat sa obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti
namenjenom korisnicima Belgrade PASS loyality programa kod privrednog društva City pass
d.o.o. Beograd (dalje: „Obaveštenje“), te u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o
ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) dajem pristanak u vezi sa obradom svojih podataka o
ličnosti sa svrhom izvršavanja obaveza City pass d.o.o. Beograd u svojstvu pružaoca usluga, koja
se sastoji od upravljanja sadržajem Belgrade PASS internet aplikacije i čuvanja mojih podataka
kod City pass d.o.o. Beograd u roku određenom u Obaveštenju.